【大石调】青杏子_惜春幽鸟正原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴仁卿 

【大石调】青杏子_惜春幽鸟正

作者:吴仁卿 朝代:元代
【大石调】青杏子_惜春幽鸟正原文
惜春

幽鸟正调舌,怯春归似有伤嗟。虚檐凭得栏干暖,落花风里,游丝天外,远翠千叠。

【望江南】音书断,人远路途赊。芳草啼残锦鹧鸪,粉墙飞困玉胡蝶,日暮正愁绝。

【好观音】帘卷东风飘香雪,绮窗下翠屏横遮,庭院深沉袅篆斜。正黄昏,燕子来时节。

【随煞】银烛高烧从今夜,好风光未可轻别。留得东君少住些,惟恐怕西园海棠谢。

闺情

梁燕语呢喃,九十日春色过三。东风满院杨花谢,离情正苦,归情未准,鬼病将担。

【归塞北】从别后,天北隔天南。玉腕消香金钏憁,柳腰束素翠裙搀,赢得瘦岩岩。

【好观音】信步闲庭院阑槛,荷钱小池面挼蓝。点检芳从总不堪,正蜻蜓雨过波纹蘸。

【幺】绿树成阴和烟暗,近香街羞对宜男。锦字书成粉泪缄,怕黄昏梦里将人赚。

【尾】窗下尘蒙青鸾鉴,问章台何处停骖?薄幸才郎不顾咱,有谁画青山两眉淡?

【大石调】青杏子_惜春幽鸟正拼音解读
xī chūn

yōu niǎo zhèng diào shé ,qiè chūn guī sì yǒu shāng jiē 。xū yán píng dé lán gàn nuǎn ,luò huā fēng lǐ ,yóu sī tiān wài ,yuǎn cuì qiān dié 。

【wàng jiāng nán 】yīn shū duàn ,rén yuǎn lù tú shē 。fāng cǎo tí cán jǐn zhè gū ,fěn qiáng fēi kùn yù hú dié ,rì mù zhèng chóu jué 。

【hǎo guān yīn 】lián juàn dōng fēng piāo xiāng xuě ,qǐ chuāng xià cuì píng héng zhē ,tíng yuàn shēn chén niǎo zhuàn xié 。zhèng huáng hūn ,yàn zǐ lái shí jiē 。

【suí shà 】yín zhú gāo shāo cóng jīn yè ,hǎo fēng guāng wèi kě qīng bié 。liú dé dōng jun1 shǎo zhù xiē ,wéi kǒng pà xī yuán hǎi táng xiè 。

guī qíng

liáng yàn yǔ ne nán ,jiǔ shí rì chūn sè guò sān 。dōng fēng mǎn yuàn yáng huā xiè ,lí qíng zhèng kǔ ,guī qíng wèi zhǔn ,guǐ bìng jiāng dān 。

【guī sāi běi 】cóng bié hòu ,tiān běi gé tiān nán 。yù wàn xiāo xiāng jīn chuàn còng ,liǔ yāo shù sù cuì qún chān ,yíng dé shòu yán yán 。

【hǎo guān yīn 】xìn bù xián tíng yuàn lán kǎn ,hé qián xiǎo chí miàn luò lán 。diǎn jiǎn fāng cóng zǒng bú kān ,zhèng qīng tíng yǔ guò bō wén zhàn 。

【yāo 】lǜ shù chéng yīn hé yān àn ,jìn xiāng jiē xiū duì yí nán 。jǐn zì shū chéng fěn lèi jiān ,pà huáng hūn mèng lǐ jiāng rén zuàn 。

【wěi 】chuāng xià chén méng qīng luán jiàn ,wèn zhāng tái hé chù tíng cān ?báo xìng cái láng bú gù zán ,yǒu shuí huà qīng shān liǎng méi dàn ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【大石调】青杏子_惜春幽鸟正原文,【大石调】青杏子_惜春幽鸟正翻译,【大石调】青杏子_惜春幽鸟正赏析,【大石调】青杏子_惜春幽鸟正阅读答案,出自吴仁卿的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zhgshw.cn/shi/59785.html

诗词类别

吴仁卿的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语