【双调】殿前欢_寿阳妆,更原文,翻译,赏析_拼音版_作者卢挚 

【双调】殿前欢_寿阳妆,更

作者:卢挚 朝代:元代
【双调】殿前欢_寿阳妆,更原文
寿阳妆,更何须兰被借温芳。玉妃不卧鲛绡帐,月户云窗。前村远驿路长,空惆怅,凭谁问花无恙?被春愁晓梦,瘦损何郎。

万花丛,殢韶光肯放彩云空。痴呆呆未解三生梦,娇滴滴一捻春风。歌喉边笑语中,秋波送,依约见芳心动。被啼莺恋住,江上归鸿。

海棠庭,这红妆也见主人情。被东风吹软新歌咏,都为花卿。黄鹄飞白鹿鸣,山林兴,佳丽相辉映。是烟霞翠袖,锦帐云屏。

小楼红,隔纱窗斜照月朦胧。绣衾薄不耐春寒冻,帘幕无风。篆烟消宝鼎空,难成梦,孤负了鸾和风。山长水远,何日相逢。

作闲人,向沧波濯尽利名尘。回头不睹长安近,守分清贫。足不袜发不巾,谁嗔问?无事萦方寸,烟霞伴侣,风月比邻。

寿阳人,玉溪先占一枝春。红尘驿使传芳信,深雪前村。冰梢上月一痕,云初褪,瘦影向纱窗上印。香来梦里,寂寞黄昏。

八葫芦

酒杯浓,一葫芦春色醉山翁。一葫芦酒压花梢重,随我奚童。葫芦干兴不穷,谁人共,一带青山送。乘风列子,列子乘风。

酒频沽,正花间山鸟唤提壶。一葫芦提在花深处,任意狂疏。一葫芦够也无,临时觑,不够时重沽去。任三闾笑我,我笑三闾。

酒新篘,一葫芦春醉海棠洲。一葫芦未饮香选透,俯仰糟丘。傲人间万户侯,重酣后,梦景皆虚谬。庄周化蝶,蝶化庄周。

酒频频,一葫芦风味扶诗兴。一葫芦仗挑相随定,荷插银瓶。爱诗家阮步兵,宽沽兴,身世都休竞。螟蛉蜾蠃螟蛉。
【双调】殿前欢_寿阳妆,更拼音解读
shòu yáng zhuāng ,gèng hé xū lán bèi jiè wēn fāng 。yù fēi bú wò jiāo xiāo zhàng ,yuè hù yún chuāng 。qián cūn yuǎn yì lù zhǎng ,kōng chóu chàng ,píng shuí wèn huā wú yàng ?bèi chūn chóu xiǎo mèng ,shòu sǔn hé láng 。

wàn huā cóng ,tì sháo guāng kěn fàng cǎi yún kōng 。chī dāi dāi wèi jiě sān shēng mèng ,jiāo dī dī yī niǎn chūn fēng 。gē hóu biān xiào yǔ zhōng ,qiū bō sòng ,yī yuē jiàn fāng xīn dòng 。bèi tí yīng liàn zhù ,jiāng shàng guī hóng 。

hǎi táng tíng ,zhè hóng zhuāng yě jiàn zhǔ rén qíng 。bèi dōng fēng chuī ruǎn xīn gē yǒng ,dōu wéi huā qīng 。huáng hú fēi bái lù míng ,shān lín xìng ,jiā lì xiàng huī yìng 。shì yān xiá cuì xiù ,jǐn zhàng yún píng 。

xiǎo lóu hóng ,gé shā chuāng xié zhào yuè méng lóng 。xiù qīn báo bú nài chūn hán dòng ,lián mù wú fēng 。zhuàn yān xiāo bǎo dǐng kōng ,nán chéng mèng ,gū fù le luán hé fēng 。shān zhǎng shuǐ yuǎn ,hé rì xiàng féng 。

zuò xián rén ,xiàng cāng bō zhuó jìn lì míng chén 。huí tóu bú dǔ zhǎng ān jìn ,shǒu fèn qīng pín 。zú bú wà fā bú jīn ,shuí chēn wèn ?wú shì yíng fāng cùn ,yān xiá bàn lǚ ,fēng yuè bǐ lín 。

shòu yáng rén ,yù xī xiān zhàn yī zhī chūn 。hóng chén yì shǐ chuán fāng xìn ,shēn xuě qián cūn 。bīng shāo shàng yuè yī hén ,yún chū tuì ,shòu yǐng xiàng shā chuāng shàng yìn 。xiāng lái mèng lǐ ,jì mò huáng hūn 。

bā hú lú

jiǔ bēi nóng ,yī hú lú chūn sè zuì shān wēng 。yī hú lú jiǔ yā huā shāo zhòng ,suí wǒ xī tóng 。hú lú gàn xìng bú qióng ,shuí rén gòng ,yī dài qīng shān sòng 。chéng fēng liè zǐ ,liè zǐ chéng fēng 。

jiǔ pín gū ,zhèng huā jiān shān niǎo huàn tí hú 。yī hú lú tí zài huā shēn chù ,rèn yì kuáng shū 。yī hú lú gòu yě wú ,lín shí qù ,bú gòu shí zhòng gū qù 。rèn sān lǘ xiào wǒ ,wǒ xiào sān lǘ 。

jiǔ xīn chōu ,yī hú lú chūn zuì hǎi táng zhōu 。yī hú lú wèi yǐn xiāng xuǎn tòu ,fǔ yǎng zāo qiū 。ào rén jiān wàn hù hóu ,zhòng hān hòu ,mèng jǐng jiē xū miù 。zhuāng zhōu huà dié ,dié huà zhuāng zhōu 。

jiǔ pín pín ,yī hú lú fēng wèi fú shī xìng 。yī hú lú zhàng tiāo xiàng suí dìng ,hé chā yín píng 。ài shī jiā ruǎn bù bīng ,kuān gū xìng ,shēn shì dōu xiū jìng 。míng líng guǒ luǒ míng líng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

卢挚 卢挚 卢挚(1242-1314),字处道,一字莘老;号疏斋,又号蒿翁。元代涿郡(今河北省涿县)人。至元5年(1268)进士,任过廉访使、翰林学士。诗文与刘因、姚燧齐名,世称“刘卢”、“姚卢”。与白朴、马致远、珠帘秀均有交往。散曲如今仅存小令。著有《疏斋集》(已佚)《文心选诀》《文章宗旨》,传世散曲一百二十首。有的写山林逸趣,有的写诗酒生活,而较多的是“怀古”,抒发对故国…详情

【双调】殿前欢_寿阳妆,更原文,【双调】殿前欢_寿阳妆,更翻译,【双调】殿前欢_寿阳妆,更赏析,【双调】殿前欢_寿阳妆,更阅读答案,出自卢挚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zhgshw.cn/shi/59586.html

诗词类别

卢挚的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语