芜城赋原文,翻译,赏析_拼音版_作者鲍照 

芜城赋

作者:鲍照 朝代:南北朝
芜城赋原文

  沵迤平原,南驰苍梧涨海,北走紫塞雁门。柂以漕渠,轴以昆岗。重江复关之隩,四会五达之庄。当昔全盛之时,车挂轊,人架肩,廛閈扑地,歌吹沸天。孽货盐田,铲利铜山。才力雄富,士马精妍。故能侈秦法,佚周令,划崇墉,刳浚血,图修世以休命。是以板筑雉堞之殷,井幹烽橹之勤,格高五岳,袤广三坟,崪若断岸,矗似长云。制磁石以御冲,糊赪壌以飞文。观基扃之固护,将万祀而一君。出入三代,五百余载,竟瓜剖而豆分。

  泽葵依井,荒葛罥涂。坛罗虺蜮,阶斗麏鼯。木魅山鬼,野鼠城狐。风嗥雨啸,昏见晨趋。肌鹰厉吻,寒鸱嚇雏。伏虣藏虎,乳血飧肤。崩榛塞路,峥嵘古馗。白杨早落,塞草前衰。棱棱霜气,蔌蔌风威。孤蓬自振,惊沙坐飞。灌莽杳而无际,丛薄纷其相依。通池既已夷,峻隅又以颓。直视千里外,唯见起黄埃。凝思寂听,心伤已摧。若夫藻扃黼帐,歌堂舞阁之基,璇渊碧树,弋林钓渚之馆,吴蔡齐秦之声,鱼龙爵马之玩,皆熏歇烬灭,光沉响绝。东都妙姬,南国丽人,蕙心纨质,玉貌绛唇,莫不埋魂幽石,委骨穷尘,岂忆同舆之愉乐,离宫之苦辛哉?

  天道如何,吞恨者多,抽琴命操,为芜城之歌。歌曰:边风急兮城上寒,井径灭兮丘陇残。千龄兮万代,共尽兮何言!

芜城赋拼音解读

  mǐ yǐ píng yuán ,nán chí cāng wú zhǎng hǎi ,běi zǒu zǐ sāi yàn mén 。yí yǐ cáo qú ,zhóu yǐ kūn gǎng 。zhòng jiāng fù guān zhī yù ,sì huì wǔ dá zhī zhuāng 。dāng xī quán shèng zhī shí ,chē guà wèi ,rén jià jiān ,chán bì pū dì ,gē chuī fèi tiān 。niè huò yán tián ,chǎn lì tóng shān 。cái lì xióng fù ,shì mǎ jīng yán 。gù néng chǐ qín fǎ ,yì zhōu lìng ,huá chóng yōng ,kū xùn xuè ,tú xiū shì yǐ xiū mìng 。shì yǐ bǎn zhù zhì dié zhī yīn ,jǐng gàn fēng lǔ zhī qín ,gé gāo wǔ yuè ,mào guǎng sān fén ,zú ruò duàn àn ,chù sì zhǎng yún 。zhì cí shí yǐ yù chōng ,hú chēng rǎng yǐ fēi wén 。guān jī jiōng zhī gù hù ,jiāng wàn sì ér yī jun1 。chū rù sān dài ,wǔ bǎi yú zǎi ,jìng guā pōu ér dòu fèn 。

  zé kuí yī jǐng ,huāng gě juàn tú 。tán luó huī yù ,jiē dòu jun1 wú 。mù mèi shān guǐ ,yě shǔ chéng hú 。fēng háo yǔ xiào ,hūn jiàn chén qū 。jī yīng lì wěn ,hán chī xià chú 。fú bào cáng hǔ ,rǔ xuè sūn fū 。bēng zhēn sāi lù ,zhēng róng gǔ kuí 。bái yáng zǎo luò ,sāi cǎo qián shuāi 。léng léng shuāng qì ,sù sù fēng wēi 。gū péng zì zhèn ,jīng shā zuò fēi 。guàn mǎng yǎo ér wú jì ,cóng báo fēn qí xiàng yī 。tōng chí jì yǐ yí ,jun4 yú yòu yǐ tuí 。zhí shì qiān lǐ wài ,wéi jiàn qǐ huáng āi 。níng sī jì tīng ,xīn shāng yǐ cuī 。ruò fū zǎo jiōng fǔ zhàng ,gē táng wǔ gé zhī jī ,xuán yuān bì shù ,yì lín diào zhǔ zhī guǎn ,wú cài qí qín zhī shēng ,yú lóng jué mǎ zhī wán ,jiē xūn xiē jìn miè ,guāng chén xiǎng jué 。dōng dōu miào jī ,nán guó lì rén ,huì xīn wán zhì ,yù mào jiàng chún ,mò bú mái hún yōu shí ,wěi gǔ qióng chén ,qǐ yì tóng yú zhī yú lè ,lí gōng zhī kǔ xīn zāi ?

  tiān dào rú hé ,tūn hèn zhě duō ,chōu qín mìng cāo ,wéi wú chéng zhī gē 。gē yuē :biān fēng jí xī chéng shàng hán ,jǐng jìng miè xī qiū lǒng cán 。qiān líng xī wàn dài ,gòng jìn xī hé yán !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

鲍照 鲍照 鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成…详情

芜城赋原文,芜城赋翻译,芜城赋赏析,芜城赋阅读答案,出自鲍照的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.zhgshw.cn/shi/46803.html

诗词类别

鲍照的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语